درباره ما

تاریخپه

شرکت Sun East در سال 1381 برای واردات و صادرات کالاهای مجاز و تجهیزات پزشکی که براساس کارشناسان فنی و مدیران تأسیس شده است، فعالیت های خود را در این زمینه آموزش داد و با موقعیتی برجسته در شرکت های شریک تجاری خود، به طور جدی شروع کرد. تمام شرکت تحت شرایط و ضوابط مجوز و صادر شده توسط دفتر عمومی وزارت بهداشت و آموزش پزشکی تجهیزات را فعال می کند.

اهداف


Sun East، فروش و خدمات این شرکت، بر پایه ارزشهای انسانی و احترام به مشتری، مطلوب تر از مشتری است
به دست آوردن و نفوذ بازار رضایت بیشترمشتین
ظرفیت و نیازهای بازار را برای ارائه محصولات جدید شناسایی کنید
برای گسترش روابط تجاری با کشورهای مختلف

گواهینامه ها